Punkt af interesse nær ved 4.856159, 31.577471

Åben kort
Lokal tid:
19:28:38

Juba Crown Hotel

UNMISS Road, Juba
lodgingLæs mere

Primefuels South Sudan Juba Office

Juba
moving_companyLæs mere

Juba International Airport

Juba
airportLæs mere

University Of Juba

South Sudan Hotel Headquarters, Juba
universityLæs mere

South Sudan Hotel Headquarters

Juba
lodgingLæs mere

Hotel Asante & Country Club

Airport Road, Juba
lodgingLæs mere

Missionshotellet Tidehverv

Juba
lodgingLæs mere

South Sudan Parliament

Juba
point_of_interestLæs mere

Sudan Peoples Liberation Movement (SPLM)

Juba
point_of_interestLæs mere

Ezentus Caterpillar

Juba Bypass, Juba
point_of_interestLæs mere

US Embassy

Kololo Road adjacent to the European Union's compound, Juba
embassyLæs mere

Danish Demining Group (DDG) - South Sudan HQ

Danish Demining Group, South Sudan, Supiri, Supiri Road, Juba, South Sudan, Supiri Road, Juba
point_of_interestLæs mere

Quest Qualitas

Airport Road, Juba
point_of_interestLæs mere

Juba Transit Hotel

Darren Lockyer Road, Juba
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Sydsudan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning