Butik nær ved 4.836812, 31.607398

Åben kort
Lokal tid:
20:35:37

Afri General Trading Konyo Showroom

Juba
electronics_storeLæs mere

Generous pharmacy Africa Ltd

A43, Juba
pharmacyLæs mere

Sinco Medical Supplies, Hospital Equipment

Juba
pharmacyLæs mere

Fontana Auto Parts (U) Ltd

Plot # 9, Block E12, 4th Class of Juba Atla-bara,, Gombura Street, Juba
car_repairLæs mere

AFRI General Trading Kator Technical Office/Showroom

Juba
electronics_storeLæs mere

JIT Mart - Juba Town Branch

Hallie Selassie Road, Opposite Juba Raha - Juba Town, P.O.BOX 121, Juba
supermarketLæs mere

AFRI GENERAL TRADING TONG PING WARE HOUSE

Thongpiny, Juba
storeLæs mere

Chakpuru & Sons Co. Ltd( Trust Japanesevehicles Customer Service Center

Munuki-Bilpam Road, Juba
car_dealerLæs mere

Panthers General Trading LTD

Atla-Bara B, Juba
electronics_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Sydsudan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning